Spring naar menu

Jille Zuidema

fotografeert

Privacybeleid

Van wie

Jille Zuidema | Fotofling. Webadres: fotofling.nl

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom

Contactgegevens

Als je via de website contact met FotoFling opneemt dan leg ik je naam, e-mailadres en bericht vast. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend voor de verwerking van je vraag of verzoek.

Reacties

Als je als bezoeker een of meerdere reacties achterlaat op de website, dan leg ik vast:
• de gegevens opgenomen in het reactieformulier, om deze op de website te kunnen tonen (Noot: op de website wordt bij je reactie niet jouw e-mailadres getoond);
• je IP-adres, om te helpen spam te detecteren;
• met welke browser je de website bezoekt, voor de statistieken;

Cookies

Wanneer je op de website een reactie achterlaat, kun je aangeven of jouw naam en e-mailadres in een cookie (een tekstbestandje) op jouw apparaat opgeslagen mogen worden. Dit is voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen bij een nieuwe reactie. Deze cookies blijven een jaar geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof jij deze andere website hebt bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Het delen van jouw data

FotoFling zal jouw persoonsgegevens niet delen, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Zoals:
• er is sprake van een wettelijke bepaling of een juridisch verzoek;
• de rechten of eigendom van FotoFling zijn in het geding;
• de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website is in gevaar;

FotoFling zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, deze niet aan derden doorverkopen en niet voor andere doeleinden gebruiken dan vermeld.

Bewaartermijn data

De door jou ingevulde contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd worden in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden.

Welke rechten heb je over je data

Als je reacties hebt achter gelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens, inclusief alle gegevens die je opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken om alle persoonlijke gegevens van jou te verwijderen. Gegevens die FotoFling verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden kunnen niet op verzoek worden verwijderd.

Waar gaat jouw data naartoe

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Contactinformatie

Contactpersoon van FotoFling is Jille Zuidema, te bereiken via info@fotofling.nl.

Aanvullende informatie

Beveiliging van jouw data

FotoFling neemt de bescherming van je gegevens serieus, met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging hiervan tegen te gaan. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@fotofling.nl.

Datalek

Mocht zich onverhoopt toch een datalek voordoet, dan zal FotoFling onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zoveel mogelijk te beperken. FotoFling meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor jou neemt FotoFling onverwijld contact met je op.

Breda, mei 2020